Om Huset

Vårt hus har enligt Svenska Gods och Gårdar (Okänt årtal på publiceringen) anor från 1850:

Texten förtydligad:

Areal: 37 har åker, tomt o. trädg. Tax.-v 85.000.
Jordart: Svartmylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 1850. Stall uppf. 1890, loge 1937. 6 arbetshästar, 4 unghästar, varav 2 prem. 1943, 1 prem. o. stamb.-f. tjur, 9 kor, 12 ungdjur, 1 modersugga, 13 gödsvin, 1 bagge, 4 tackor. Arealen är täckdikad. Nuv. äg. köpte gården 1904 av stbh. efter riksdagsman Nils Persson, i vars släkt den varit i flera generationer.
Äg.; Arvid Lundberg f. 17/9 1869. Son till Karl Lundberg (f. 17/9 1839, död 24/4 1879) o. h. h. Hanna Arvidsson (f. 19/6 1838, död 10/11 04).
Äg.; Medl. av ortens ekonomiska fören.

Det vi hittills har kunnat lista ut, eller åtminstone gissat oss fram till, är att husets största förändring genom åren måste dels ha varit när oljepannan sattes in (källare, ny murstock samt rördragning för radiatorsystem. Allt detta troligen slutet av 30-talet/början av 40), dels när man sänkt taken i alla rum och troligen samtidigt gjorde vid samtliga rum i största allmänhet (början av 90-talet).
Dessutom gjorde föregående ägare en större uppfräschning, såsom nytt kök, badrum samt allmäm renovering av ytskikt. På senare år har även jordvärmepump, ett extra badrum, tilläggsisolering av vinden, nya fönster samt vattenfilter satts in.

Vi har genom internet och uppgifterna från Svenska Gods och Gårdar försökt hitta mer info om de föregående ägarna. Det visade sig inte vara helt fruktlöst, men skörden har hittills inte varit särskilt god.

Ägaren efter Nils Persson, d.v.s. Arvid Lundberg, har vi inte hittat mer än gravplats på den lokala kyrkogården (gravar.se). På samma gravplats ligger enligt uppgifter på samma sida en Carl Lundberg och Hanna Arvidsson. Så det verkar vara rätt Arvid, även om födelse- och dödsår inte stämmer helt.

Nils Persson däremot hittar man något mer om.

– En dödsruna i ett tidningsklipp från 1894 (vilket om det stämmer innebär att stärbhuset (dödsboet) haft hand om gården i hela 10 år innan det såldes till Arvid L.

– En uppgift om ett uttalande om vad en “Pileknäckare” är för något (Klippt nedan från folkwiki.se):

Ringdans efter Enninger

Så fort det börjar bli ljusare har jag tänkt ta bilder på respektive rum och koppla ihop med planlösningen på denna sida. Återkom igen senare och se om något har dykt upp här. Planlösningen nedan: